Thẻ bài - HANGTAG

Liên hệ


THEBAI-HANGTAG
Thẻ Bài - Hangtag Được sản xuất tại Công ty Nguyễn Anh Hưng Thịnh, Thẻ Bài là loại tem thẻ thường có độ dày và độ chiều dài khoản 1,5-2mm